Organizujemy intensywne wakacyjne kursy językowe dla wszystkich, na różnych poziomach.
Czas trwania : 01.07 – 30.08.2017
Częstotliwość: 2/3 x w tygodniu
60/90 minut
10 spotkań